فروشگاه رادیو کنترل پیشگامان
فروشگاه رادیو کنترل پیشگامان
فروشگاه رادیوکنترل پیشگامان
عکس تلفن تماس با ما

با اعضای تیم ما آشنا شوید

مشاوره، فروش، پشتیبانی، تعمیر و خدمات پس از فروش

یاسر نظری مدیر فروشگاه رادیوکنترل پیشگامان

یاسر نظری
مدیریت و فروش

کارشناس هوافضا

محمد نظری کارشناس مکانیک

محمد نظری
تعمیرات و خدمات پس از فروش

کارشناس مکانیک