کوادکوپتر بدون دوربین

کواد کوپتر ۵۰۳

۷۵۰,۰۰۰ تومان
۱,۸۵۰,۰۰۰ تومان
۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۶,۴۵۰,۰۰۰ تومان

پهپادها

کواد کوپتر k800

۲,۲۵۰,۰۰۰ تومان
تخفیف ویژه!
۲,۷۵۰,۰۰۰ تومان
۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان

کوادکوپتر بدون دوربین

کواد کوپتر سیما x1

۶۸۰,۰۰۰ تومان
۴۹۵,۰۰۰ تومان